089-522-9000 เข้าเว็บไซต์
088-566-4699 เข้าเว็บไซต์
089-893-6792 เข้าเว็บไซต์

Ads 1
ขนาด 200 x 248

  แนะนำบริษัทกำจัดปลวก ฉีดปลวก ที่อยู่ในเขต จังหวัดสมุทรสาคร

ดูทั้งหมด

บริษัทบริการกำจัดปลวกสาขาสมุทรสาครบริษัทบริการกำจัดปลวกสาขาสมุทรสาคร : จังหวัดสมุทรสาคร

  { เข้าชม : 23 }
ชื่อบริษัท :
บริษัทบริการกำจัดปลวกสาขาสมุทรสาคร
ชื่อผู้ประกาศ :
ปลวกคลิก
เบอร์ติดต่อ :
-
เบอร์แฟกซ์ :
-
E-mail :
-
Website :
http://pluakclick.com
รายละเอียด :
บริษัทบริการกำจัดปลวกสาขาสมุทรสาคร เป็นบริษัทปลวกมืออาชีพ มากประสบการณ์ งานคุณภาพให้บริการกำจัดปลวกทุกระบบในเมืองสมุทรสาคร กระทุ่มแบน บ้านแพ้ว พุทธมณฑล พุทธมณฑล1 พุทธมณฑล2 พุทธมณฑล3 พุทธมณฑล4 พุทธมณฑล5 พุทธมณฑล6 ได้รวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ “วิธีตรวจสอบน้ำยากำจัดปลวก”
วิธีตรวจสอบน้ำยากำจัดปลวกที่มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (หรือที่เรามักเรียกชื่อย่อๆ ว่า “อย.”) แท้หรือปลอม ปัจจุบันการใช้น้ำยากำจัดปลวกที่มีเลข อย.ปลอมคุณภาพต่ำ ราคาถูก และมีการใช้น้ำยาผิดประเภทกันอยู่อย่างแพร่หลายนั้น แล้วเราจะมั่นใจกันได้อย่างไรว่า บริษัทกำจัดปลวกที่เข้ามาบริการในบ้านของเรานั้น เขาใช้น้ำยากำจัดปลวกที่มีมาตรฐานขึ้นทะเบียน อย.ที่ถูกต้องหรือไม่ หรือมีการแอบใช้น้ำยาเคมีทางการเกษตรทั่วๆ ไป
ด้วยสภาวะการแข่งขันของบริษัทกำจัดปลวกในปัจจุบันนี้ มีการแข่งขันเรื่องของค่าบริการกำจัดปลวกกันอย่างเข้มข้น จึงทำให้บริษัทกำจัดปลวก หาทางออกการแก้ปัญหาด้วยการลดต้นทุน ลดคุณภาพ เพื่อไปสู่ค่าบริการที่มีราคาต่ำ หรือถูกลงนั่นเอง สำหรับน้ำยาเคมีกำจัดแมลงในประเทศไทย สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ 1. น้ำยาเคมีที่ใช้ทาการเกษตร และ 2. น้ำยาเคมีที่ใช้ในบ้านเรือนทั่วๆ ไป
1. น้ำยาเคมีทางการเกษตร จะเป็นน้ำยาที่ถูกนำมาใช้กำจัดฉีดพ่นศัตรูพืชต่าง ๆ ในเขตท้องทุ่งนา พืชสวนไร่ แปลงผัก และในพืชเกษตรต่าง ๆ หน่วยงานที่ดูแลและควบคุมรับการขึ้นทะเบียนนั้นก็คือ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น้ำยาเคมีที่จะสามารถผ่านการรับรองขึ้นทะเบียนได้นั้น จะต้องผ่านการตรวจสอบ ตรวจประเมิน ทดสอบประสิทธิภาพที่แปลงทดลองเป็น 2 ฤดูกาลเก็บเกี่ยว และวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี ทางกายภาพต่าง ๆ อีกด้วย
2. น้ำยาเคมีที่ใช้ในบ้านเรือน จะเป็นน้ำยาเคมีที่สามารถนำมาฉีดพ่นแมลงภายในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของเราได้ หน่วยงานที่ควบคุมดูแลและรับขึ้นทะเบียน อย. นั้นก็คือ สำนักควบคุมเครื่องสำอางค์และวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข หรือว่า อย. นั่นเอง น้ำยาเคมีที่จะได้รับการขึ้นทะเบียน อย. จะต้องผ่านการทดสอบหาประสิทธิภาพตรวจหาค่าความเป็นพิษ ข้อมูลความปลอดภัยที่มีต่อคน สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องนำมาถูกใช้ในบ้านเรือน จึงจำเป็นต้องมีการทดสอบ ตรวจสอบให้ลงรายละเอียดมากกว่า น้ำยาเคมีที่ใช้ในบ้านเรือน หรือว่าน้ำยากำจัดปลวกภายในบ้าน ที่พักอาศัย จะต้องนำไปตรวจสอบเลขการขึ้นทะเบียน อย. ที่เว็บไซต์ของกลุ่มงานควบคุมวัตถุอันตราย www.fda.moph.go.th/hazardous ส่วนน้ำยาเคมีทางการเกษตรนั้นก็สามารถเข้าไปตรวจสอบเลขที่การขึ้นทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร หรือสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น (Application) ของกรมวิชาการเกษตรได้ด้วยเช่นกัน
ขั้นตอนการตรวจสอบเลข อย. ของน้ำยาเคมีกำจัดปลวก เราจะเริ่มต้นจากการหาเลข อย. หรือว่าเลขการขึ้นทะเบียนกันก่อน ซึ่งสามารถหาได้จากฉลากของน้ำยาเคมีบนผลิตภัณฑ์ตัวนั้นนั่นเอง เลข อย. นี้จะขึ้นด้วยตัว “วอส.” แล้วตามด้วยเลขทะเบียน อย. เมื่อได้เลข อย. แล้ว ก็นำไปกรอกได้ที่เว็บไซต์ของกลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายที่ “www.fda.moph.go.th/hazardous” ได้เลย เมื่อคลิกที่ลิงค์เว็บไซต์เข้ามาจะเป็นหน้าแสดงระบบค้นหาข้อมูลทะเบียนวัตถุอันตราย ให้เรานำเลข อย. ที่ค้นหาได้จากฉลากบนผลิตภัณฑ์น้ำยาเคมีกำจัดปลวก ไปกรอกตรงตามตำแหน่งทะเบียนเลขที่ได้เลย หลังจากนั้นกดค้นหา ถ้าน้ำยาเคมีตัวนั้นมีการขึ้นทะเบียน อย.จริง ในระบบจะแสดงข้อมูลเช่น ชื่อการค้า สาระสำคัญ ชื่อผู้ผลิตและประเภทสาร เป็นต้น แต่ถ้าหากเรากรอกแล้วกดค้นหา ระบบแจ้งว่าไม่พบข้อมูลน้ำยาเคมีตัวนั้น น้ำยาเคมีที่ว่านี้อาจจะเป็นน้ำยาเคมีทางการเกษตรหรืออาจจะเป็นน้ำยาเคมีปลอมที่ไม่ผ่านการขึ้นทะเบียนทั้ง 2 หน่วยงานนี้ก็ได้
(ที่มา : Home Chemical)
ยากำจัดปลวก, ระบบ/ วิธีกำจัดปลวก :
-
ราคากำจัดปลวก :
-
ลูกค้าอ้างอิง :
-
ที่ตั้ง :
เขต/ อำเภอ :
เมืองสมุทรสาคร
จังหวัด :
สมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ :
-
แก้ไขล่าสุด :
12 มิถุนายน 2562  16:52:22
Tags :
-