089-893-6792 เข้าเว็บไซต์
089-522-9000 เข้าเว็บไซต์
088-566-4699 เข้าเว็บไซต์
081-642-7663 เข้าเว็บไซต์

Ads 1
ขนาด 200 x 248

บริษัทกำจัดปลวกคลองสานบริษัทกำจัดปลวกคลองสานรายละเอียดบริษัทฯคลิปวิดีโอ

หัวข้อข่าว : ตามรอย 'แมลงกินได้' แหล่งอาหารอนาคตมนุษย์โลก!


 ด้วยความหลากหลายและจำนวนที่มีอยู่มากมายของแมลงทั่วโลก นอกเหนือจากมีประโยชน์ต่อการศึกษาทั้งทางด้านพันธุกรรมและทางการแพทย์ รวมทั้งมีความโดดเด่นในด้านการช่วยกำจัดแมลงศัตรูพืชและวัชพืชด้วยการเป็นแมลงหํ้าและแมลงเบียน ฯลฯ

 
อีกด้านหนึ่งของแมลงยังมีความสำคัญในการเป็นแหล่งอาหาร แหล่งโปรตีนเสริมชั้นดีซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ได้กล่าวถึงการบริโภคแมลงที่จะกลายเป็นทางออกของมวลมนุษยชาติ ให้รอดพ้นจากภาวะอดอยากขาดแคลนอาหารในอนาคต!
 
จากการบริโภคแมลงที่มีมายาว นานในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย รศ.โกศล เจริญสม ข้าราชการบำนาญ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญแมลงให้ความรู้ว่า แมลงเป็นสัตว์ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในโลก แพร่พันธุ์ได้รวดเร็ว โดยเฉพาะประเทศไทยคาดว่ามีอยู่นับแสนชนิดแต่ที่รู้จักกันในวันนี้น่าจะอยู่ในหลักหมื่น
 
"วงศ์แมลงกินได้ที่พบในประเทศไทยมีประมาณ 50 วงศ์ หากมองภาพรวมอนาคตข้างหน้าของการเพิ่มขึ้นของประชากร พืชอาหารรวมถึงแหล่งโปรตีนที่อาจมีไม่เพียงพอ ด้วยความที่แมลงเป็นสัตว์ที่มีอยู่ทั่วไปและมีจำนวนมาก อีกทั้งมีความหลากหลายของพันธุ์แมลงและยังมีคุณค่าทางโภชนาการให้โปรตีนสูง อาหารจากธรรมชาติดังกล่าวจึงมีความโดดเด่นเป็นแหล่งอาหารสำรองของมวลมนุษย์ได้ในอนาคต"
 
การจัดแบ่งแมลงอาจแบ่งได้หลายหมวดหมู่ทั้ง แมลงกินได้ และกินไม่ได้ โดยแบ่งตามพฤติกรรมอย่างเช่น แมลงกลางวัน แมลงกลางคืน ตามระบบความสำคัญแบ่งเป็น แมลงมีคุณ หรือแมลงที่มีประโยชน์ และแมลงมีโทษ นอกจากนี้ยังแยกแมลงออกเป็นทางด้านการแพทย์ สัตวแพทย์หรือแมลงที่เกี่ยวข้องกับคนและสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะทางด้านการเกษตรเป็นแมลงศัตรูพืชสร้างปัญหาทางการเกษตร แต่ขณะเดียวกันแมลงดังกล่าวสามารถนำมาเป็นอาหารได้ ฯลฯ
 
ปลวก หนึ่งในแมลงกินได้ที่มีมาแต่โบราณ ในวิถีชาวบ้านจะขุดจอมปลวกนำนางพญาซึ่งมีขนาดใหญ่มากินโดยเชื่อว่าเป็นยาบำรุงกำลังหรือยาอายุวัฒนะ อีกทั้งปลวกมีปีกที่ขึ้นมาจากรังหรือที่เรียกกันว่า แมลงเม่า ก็นำมากินได้เช่นกัน โดยการจับแมลงชนิดนี้จะใช้กะละมังใส่นํ้าหรือถาดใส่นํ้ารองไว้ เวลาที่แมลงเม่าเล่นไฟจะตกลงมาจากนั้นนำมาคั่วเกลือ หรือไม่ก็ไปคั่วนํ้าเป็นเมนูอาหารแมลงที่นิยม
 
รังผึ้ง นํ้าผึ้ง ตลอดจนตัวอ่อนของผึ้ง พบว่ามีการนำมารับประทานกันเป็นอีกเมนูอาหารแมลงชั้นดีซึ่งมีโปรตีนสูงอีกทั้งยังมีความสะอาด เช่นเดียวกับ หนอนไหม หลังจากต้มรังไหมเพื่อสาวเส้นไหมนำมาทอผ้า ตัวดักแด้ไหม สามารถนำมาทานได้และด้วยอาชีพการทอผ้าไหมที่ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องก็จะทำให้มีแหล่งอาหารเหล่านี้อยู่มากและนอกจากไหมบ้านที่เลี้ยงกันทั่วไปยังมีไหมผีเสื้อยักษ์หรือที่เรียกว่า ไหมป่า ซึ่งมีความพิเศษให้เส้นใยที่ใหญ่ แข็งแรงยังเป็นอีกแหล่งอาหารที่เป็นผลพลอยได้จากการเลี้ยงไหม
 
จากแมลงที่พบบ่อยหากเจาะลึกลงไปในความเฉพาะของแมลง ด้วงหนวดยาว นอกจากมีลักษณะเด่นเป็นแมลงปีกแข็งที่มีหนวดยาวกว่าลำตัวแล้วยังสามารถกินได้นับแต่ตัวอ่อน ดักแด้และตัวเต็มวัยซึ่งทางภาคเหนือนิยมรับประทานและรู้จักด้วงหนวดยาวซึ่งเป็นแมลงศัตรูพืชในชื่อ แม่ฝน ออกมาจากกอไผ่พบในช่วงฤดูฝน และ แม่แดด พบอยู่ในไร่อ้อย
 
ด้วงงวงมะพร้าว อีกหนึ่งชนิดแมลงกินได้ที่มีความโดดเด่น พบบริเวณยอดมะพร้าวโดยด้วงจะชอบกัดเจาะยอดมะพร้าวและด้วยความนิยมที่ผ่านมาได้มีการนำมาเพาะเลี้ยงขายซึ่งราคาต่อกิโล กรัมมีราคาอยู่ที่หลักร้อยบาทต่อกิโลกรัมเช่นเดียวกับ
 
หนอนผีเสื้อเยื่อไผ่ (รถด่วน) ซึ่งเป็นผีเสื้อกลางคืนสีนํ้าตาลเข้มมีขนาดตัวยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร โดยผีเสื้อตัวเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้เล็กน้อย ไข่เป็นกลุ่มสีขาวและเมื่อใกล้ฟักจะเปลี่ยนเป็นสีนํ้าตาลอ่อน มีระยะฟักไข่ 12 วัน ระยะหนอน 8-9 เดือน ระยะดักแด้ 40-60 วัน และมีระยะตัวเต็มวัย 1 เดือน ส่วนช่วงเวลาที่หนอนมีขนาดพอเหมาะแก่การบริโภคจะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม-มีนาคม
      
"หนอนผีเสื้อในลำไม้ไผ่หรือหนอนรถด่วนเป็นแมลงกินได้อีกชนิดที่มีชื่อได้รับความนิยมโดยเป็นแหล่งอาหารชั้นดีมีคุณค่าอาหารทั้งโปรตีน คาร์โบไฮเดรตไขมันและแคลเซียม ฯลฯ ซึ่งในรถด่วนทอด 100 กรัม ให้พลังงาน 6743.7 กิโลแคลอรี ปัจจุบันยังสร้างอาชีพเพาะเลี้ยงขายกันอย่างกว้างขวาง"
 
อีกหนึ่งกลุ่มแมลงที่พบเห็นมีขายทั่วไปในเมนูแมลงทอดได้แก่ ตั๊กแตนปาทังก้า แมลงที่มีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับแมลงและตั๊กแตนอื่นๆ พบตามไร่ข้าวโพดซึ่งในอดีตเคยระบาดสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตการเกษตร แมลงตับเต่า และแมลงเหนี่ยง เป็นแมลงปีกแข็งที่อาศัยอยู่ในนํ้าชอบขึ้นมาเล่นแสงไฟ
 
แมงดานา หรือที่เรียกกันว่าแมงดา เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในเมนูนํ้าพริกแมงดาและแมงดาทอด เช่นเดียวกับ แมงแกง พบมากในธรรมชาติเช่นกันโดยแมงแกง มีความโดดเด่นที่กลิ่นเหมือนแกงส้มหน่อไม้เป็นหนึ่งในแมลงศัตรูพืชที่มีการนำมาทานกัน โดยกลิ่นจะใกล้เคียงกับแมงดานา
 
แมงป่องนํ้า สามารถทดแทนแมงดานาได้โดยมีลักษณะผอมบางกว่าแมงดานา นอกจากนี้ยังมีในกลุ่มแมลงปอโดยตัวอ่อนแมลงปอเป็นอีกอาหารจานแมลงที่มีอยู่มากในแหล่งนํ้าโดยเมื่อช้อนกุ้ง ช้อนปลาในแม่นํ้าลำคลองจะได้ตัวอ่อนแมลงปอนำมาปรุงเป็นอาหารหลากหลายเมนู
 
จั๊กจั่น แมลงที่มีเอกลักษณ์ส่งเสียงร้องในหน้าแล้งจากที่อยู่ใต้ดินดูดกินนํ้าเลี้ยงจากรากพืชบางชนิดอยู่ใต้ดินยาวนานนับปี ในช่วงตัวอ่อนซึ่งไม่มีปีกเป็นแมลงจะถูกขุดนำมากินและมีการนำมาขายกันอย่างแพร่หลาย มด แมลงอีกชนิดที่พบบ่อยและมักนำมาทานกันมาก บางแห่งเรียก แมงมัน ซึ่งก็เป็นอีกแหล่งอาหารที่กินได้ทั้งไข่และตัวมด นอกจากนี้ในพื้นที่เฉพาะถิ่นอย่างบริเวณป่าชายเลนยังพบแมลงกินได้ อย่างดักแด้หนอนจากต้นยางตูม ในการปรุงแมลงตามแบบวิถีชาวบ้านทำได้หลายวิธีทั้งการคั่ว ปิ้ง ย่างและแมลงทอด ฯลฯ
 
จิ้งหรีด แมลงกินได้อีกชนิดที่นอกจากมีชื่อในด้านการบริโภคนำมาชุบแป้งทอดและคลุกเกลือคั่ว ปัจจุบันยังเป็นแมลงเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ และอาชีพให้กับชาวบ้านโดยมีการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงอย่างกว้างขวาง อีกทั้งมีผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบทั้งแมลงทอดอบแห้ง ฯลฯ วงจรชีวิตของจิ้งหรีดหากเป็นจิ้งหรีดพื้นบ้านมีวงจรชีวิต 3 เดือน ส่วนจิ้งหรีดขนาดใหญ่จะมีวงจรชีวิตประมาณ 1 ปี
 
ขณะที่แมลงหลายชนิดกินได้ อีกด้านหนึ่งมีแมลงที่ต้องหลีกไกลไม่ควรนำมารับประทาน รศ.โกศลกล่าวเพิ่มอีกว่า ด้วงนํ้ามัน แมลงปีกแข็งหนึ่งในแมลงที่ต้องระมัดระวัง ทั้งนี้หากจับหรือรบกวนแมลง แมลงจะปล่อยสารพิษออกมาหากถูกผิวหนังทำให้เป็นแผลพุพองได้ ซึ่งลักษณะเด่นของแมลงสังเกตได้จากปีกคู่หน้ามีแถบสีเหลืองสลับดำ ข้อต่อ ลำตัวมีความมัน
 
ด้วงก้นกระดก หรือ แมลงก้นกระดก เป็นแมลงปีกแข็งขนาดเล็กชอบเล่นไฟและแสงสว่างตามบ้านเรือนพบช่วงเริ่มเข้าฤดูฝน แมลงชนิดนี้ที่ส่วนท้องจะมีสีส้มเมื่อสัมผัสโดนตัวแมลงจะปล่อยสารพิษทำให้มีอาการปวดแสบปวดร้อนเกิดผื่นคันระคายเคืองและเป็นแผลพุพองได้เช่นกันจึงไม่ควรจับมาเล่น หรือ ตีเมื่อบินมาเกาะตามตัว และด้วยประชากรแมลงที่มีอยู่มากมายไม่เพียงเฉพาะประโยชน์เป็นแหล่งอาหารสำรองทางเลือก ในด้านองค์ความรู้ทั้งโทษและประโยชน์ที่มีอยู่มากมายหลายด้านของแมลงยังพร้อมให้เรียนรู้ค้นคว้าความมหัศจรรย์โลกแมลงอีกด้วย
 
แนะวิธีเลือกบริโภคแมลงอย่างปลอดภัย
 
ขณะที่แมลงมีด้านที่เป็นประโยชน์ อีกด้านหนึ่งมีโทษที่ต้องระมัดระวังการบริโภคที่ปลอดภัยต่อสุขภาพจึงควรคำนึงถึงการเลือกกินแมลงตามหลักสุขลักษณะของอาหาร ศูนย์ข้อมูลโรคติดเชื้อและพาหะนำโรค กระทรวงสาธารณสุขให้ความรู้ดังนี้คือ 
 
1. เป็นแมลงที่รู้จักและเป็นแมลงที่มีคนนำมากินได้ ควรเลือกชนิดของแมลงที่อาศัยอยู่กับต้นไม้อยู่กับป่าละเมาะสวนป่าธรรมชาติ หรือในสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่ไม่มีการใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช
 
2. เป็นแมลงที่จับมาขณะยังมีชีวิตอยู่และนำมาปรุงเป็นอาหารทันที
 
3. ควรจะหลีกเลี่ยงแมลงที่เป็นศัตรูภายในบ้านที่เป็นพาหะของโรคต่างๆ
 
4. ควรหลีกเลี่ยงแมลงที่มีสีสันสดใสซึ่งจะมีพิษมากกว่าชนิดที่ไม่มีสี หรือสีซีด
 
5. ควรปรุงอาหารให้สุกก่อนรับประทานเสมออาจทำโดยการคั่ว ทอด ปิ้ง ย่าง ต้ม ผัด หรือนึ่ง ฯลฯ
 
6. ปีก ขน ขา หรือ หนามแข็งของแมลง ควรเด็ดทิ้งก่อนเพราะอาจทำให้เกิดอาการคันได้ อีกทั้งมีแมลงหลายชนิดทำให้เกิดอาการแพ้เมื่อสัมผัสถูกผิวหนัง แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความไวของแต่ละบุคคล ดังนั้นคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ง่ายน่าจะหลีกเลี่ยงการกินแมลงและแม้จะยังไม่มีเอกสารอ้างอิงแน่นอนถึงการกินแมลงจะทำให้เกิดอาการแพ้ แต่อย่างไรก็ตามควรเพิ่มความระมัดระวัง
 
ที่มา: ทีมวาไรตี้ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (http://www.dailynews.co.th/article/224/221180)

วันที่ประกาศ :
04 ตุลาคม 2556  19:25:02

ข่าวประชาสัมพันธ์

สัญญาณการบุกรุกของปลวก
กลไกการกำจัดปลวกที่คุณควรทำความเข้าใจ
วิธีการกำจัดปลวกบ้านและไม่เคยคิดว่าต้องมีมันอีกต่อไป
วิธีกำจัดปลวก
ป้องกันปลวก
วิธีกำจัดปลวก การป้องกันรักษาภัยจากปลวกและสัญญาณที่ควรรู้
กำจัดปลวก DIY เคมีและไม่ใช่เคมี
เคล็ดลับกำจัดปลวกในบ้าน กำจัดปลวกวิธีไหนดีอย่างไร มาดูกัน
5 วิธีไล่ตะขาบให้ห่างไกลจากบ้านคุณ
5 กับดักมรณะสำหรับแมลงหวี่ตัวกวน
อันตรายจากแมลงวัน
อันตรายจากหนูมีอะไรบ้าง
บริการกำจัดยุง
รับกำจัดต่อ และแมลงมีพิษทุกชนิด
ระบบเหยื่อกำจัดปลวก Xterm (เอ็กซ์เทอม) นวัตกรรมเหยื่อกำจัดปลวกชนิดใหม่
คุณรู้จักกับปลวกมากน้อยแค่ไหนมาดูกัน
แมลงวัน ( House Fly )
เราควรเลือกบริษัทรับกำจัดปลวกกำจัดแมลงด้วยเหตุผลอะไรบ้าง
4 อันตราย ยุงในประเทศไทย พาหะโรคร้ายสู่บ้านคุณ
ข้อควรระวังและข้อปฏิบัติในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดปลวก
เครื่องมือตรวจหาปลวก Termatrac T3i
มดตกจากที่สูง จะตายมั้ย
มาดูจุดเสี่ยง ที่ปลวกมักจะขึ้นบ้านกันดีกว่าค่ะ
รู้หรือไม่!! แมลงสาบสัตว์ที่อึดที่สุดในโลก
10 วิธีกำจัดแมลงเม่าก่อนจะกลายเป็นปลวก!! ตัดวงจรก่อนกลายเป็นปลวกกินบ้าน อันตราย!!
3 จุดเสี่ยงที่ต้องระวัง ก่อนปลวกจะยึดบ้านคุณ
ภัยน้ำท่วม ระวังสัตว์ร้ายเข้าบ้านคุณ
ข้อควรปฏิบัติ ก่อน-หลัง เข้าฉีดน้ำยากำจัดปลวกและแมลงในบ้าน
ยุงลาย ต้นเหตุของไข้เลือดออก
นางพญาปลวก ราชินีปลวก
ปลวกกับวิธีจัดการที่ควรรู้การป้องกันและการกำจัด
กำจัดปลวกด้วยไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย
สารป้องกันและกำจัดปลวก
กำจัดปลวกฉบับเร่งด่วน บอกเลยง่ายๆ
"Solignum Colourless TK" ถนอมทุกความคลาสสิก ชุบชีวิตไม้เก่า ทั้งยังเป็นการกำจัดปลวกเชิงป้องกันอีกทาง
เฟอร์นิเจอร์กับปลวกแขกที่ไม่ได้รับเชิญ
ฝนกรด
ลำพูในสวน
8 วิธีป้องกัน กำจัดปลวกไม่ให้ก่อกวนบ้าน
คลินิคกำจัดปลวก
สุดทึ่ง!! วิธีการกำจัดปลวกแบบปลอดภัยไร้สารเคมี ลองแล้วสูตรนี้แหละได้ผลสุดๆ
หลากหลายวิธีกำจัดปลวก
นักวิจัย มก. คิดค้นสมุนไพรกำจัดปลวกได้สำเร็จ
DIY กำจัดปลวกด้วยตัวเองโดยใช้เหยื่อล่อ
สารพัดวิธีกำจัดปลวกให้สิ้นซากด้วยตัวคุณเอง
ฉีดปลวก กำจัดปลวก ทำเองได้ ง่ายนิดเดียว
วิธีกำจัดปลวกอย่างได้ผล หมดกังวลเรื่องปลวกขึ้นบ้าน
เจ้าของสุดช้ำ คฤหาสน์หรู 40 ล้าน ปลวกรุมทึ้งแถมหลังคารั่ว บริษัทรุดเคลียร์!
ตะลึง! พบราชินีปลวกอายุกว่า 40 ปี ตัวใหญ่มาก
ปัญหาปลวกป้องกันได้ กับเคล็ดลับที่ควรรู้ก่อนบ้านพัง !
9 สัญญาณบอกว่า “ปลวก” กำลังบุก รู้ตัวไว้ ก่อน “บ้าน” พัง
10 วิธีกำจัดปลวกจอมแทะในบ้านให้สิ้นซาก
เศร้า!อาม่าซุกเงินจนปลวกแทะ
หวั่นอาเพศ! งูหลาม-จอมปลวก โผล่ข้างตึกปลัดสธ.
ความเชื่อเรื่องจอมปลวก
สลด เศรษฐีซื้อบ้าน 40 ล้านเจอปลวกทั้งหลัง เครียดเส้นเลือดสมองแตกตาย ญาติฝากเป็นอุทาหรณ์
ทรายอะเบท
หมวย พิลาวรรณ ช้ำใจซื้อบ้านโครงการหรู รั่ว ปลวกกิน
ข้อสงสัยของ โรคติดเชื้อฮานตา ทางไต
น้ำจุลินทรีย์ "ปลวก"
สื่อนอกตีข่าว "แมลงไทย" โกอินเตอร์ ขึ้นแท่นวัตถุดิบใน "ครัวฝรั่งเศส"
รวบรวมแมลงทั่วโลก ให้ คอสตาริกา
ภูมิปัญญา'ไข่เค็ม'พอกดินจอมปลวก
6 วิธีจัดการที่ดีกับสารเคมี ช่วงน้ำท่วม
น้ำท่วมระวังไว้ ยุง ภัยร้ายใกล้ตัวสัตว์เลี้ยง
เหม็นยาฆ่าแมลง
จอมปลวกพญานาคจินตนาการธรรม
อดีตเจ้าอาวาสเครียด ซดยาฆ่าปลวกดับ
"ปลวก" ภัยอันตรายต่อบ้านคุณ
ระวัง! สัตว์ไม่มีขา
"ปลวก" เพาะเลี้ยงเห็ดโคน
ปัจจัย 7 ประการที่เป็นเหตุทำให้มีปลวกในที่อยู่อาศัย
ปัจจัย 7 ประการในการควบคุมปลวกในบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ
5 อันดับ แมลงอันตราย
สารป้องกันและกำจัดปลวก
การต่อสู้กับปลวกขึ้นบ้าน (Fighting to Termite in House)
โรคฉี่หนู มันมากับภัยน้ำท่วม
รอบรู้เรื่องปลวก
น่าเสียดาย! เก็บเงินไว้ ถูกปลวกแทะ 3 แสน
ไม้เก่าสร้าง'บ้านเรือนไทย'ทน-ไร้ปลวก
ตามรอย 'แมลงกินได้' แหล่งอาหารอนาคตมนุษย์โลก!
เครื่องพ่นสารเคมีกำจัดแมลง
เครื่องพ่นหมอกควัน (Fogging Maching)
วิธีการใช้ยากำจัดปลวกด้วยตนเอง
ปลวก (Termites)
กำจัดปลวก กับ เอ็กซ์เทอร์ร่า (EXTERRA)
บ้านปลอดปลวก – รอบรู้เรื่องบ้านๆ ตอนที่ 2
เชื่อจอมปลวกยักษ์ทำธุรกิจเฮง
ปลวกรู้ทัน.....
อย่างนี้ก็มี! ปลวกบุกธนาคารอินเดีย สูญ10ล้าน
นักวิจัยไทยเจ๋งใช้สมุนไพรฆ่าปลวก (เอ็กไซด์ไทยโพสต์ 4 มิ.ย.)
'แซนฮอส' บุกจัดสรร-คอนโดลุยธุรกิจปลวกดันยอดขาย 25 ล้าน
เซนตริคอน / sentricon
ปลวก Termite (White ants)
สาเหตุของการเกิดปลวกมากที่ประเทศไทย
เอนไซม์ทนด่างจากปลวกสำหรับฟอกเยื่อกระดาษ
กระบวนการสร้างสวนเห็ดของปลวก
ปลวกตัวร้ายทำลายบ้าน กำจัดให้สิ้นซากอย่างปลอดภัย
ปลวกผู้ย่้อยสลายในธรรมชาติ
วิธีการป้องกันและกำจัดปลวก
การป้องกันกำจัด...ปลวก
ปลวก วายร้ายทำลายบ้าน (3/3)
ปลวก วายร้ายทำลายบ้าน (2/3)
ปลวก วายร้ายทำลายบ้าน (1/3)
รู้จัก "วงจรชีวิตของปลวก" ก่อน "ใช้บริการกำจัดปลวก" กันดีไหม?
ไส้เ้ดือนฝอยกับการกำจัดปลวก...ในวันสิ่งแวดล้อมโลก.....
ผลิตใช้ไส้เดือนฝอยกำจัดปลวก
ไส้เดือนฝอยพิฆาตปลวก หนึ่งทางเลือก....ไม่ใช้สารเคมี
ปลวก.. สู่การเปลี่ยนโฉมพื้นบ้าน(อายุกว่า 20 ปี)
พบวิธีใหม่กำจัดปลวกแบบธรรมชาติ
บ้านปลอดปลวก “นาโน ไบโอโฮม”
ธุรกิจกำจัดปลวกสะพัด 8 พันล้าน
เกษตรยุคใหม่ ไส้เดือนฝอยกำจัดปลวก โดย...รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ
พลังงานชีวภาพจาก...ปลวก!
เชอร์วู้ด เคมิคอล(SWC) เล็งลงทุนตั้งโรงงานผลิตในออสเตรเลียปี 54 หากมียอดขายตามเป้า
พิษน้ำมันซัดธุรกิจกำจัดแมลงเจ๊ง
กรมวิทย์ฯ ออกโรงเตือน ภัยจากสารเคมีกำจัดแมลง
“ครีม”ปัดจิกด่าใครแค่อยากหาคนกำจัดปลวก
แนะใช้ไส้เดือนฝอยกำจัดปลวกปลอดภัย
วิธีการป้องกันและกำจัดปลวก
ทีวีไกด์: "เดอะ จ๊อบ"เส้นทางของมืออาชีพ ส่ง “แอร์” เจาะลึกกำจัดปลวก จันทร์ 21 ก.พ.นี้!!
โปรโมชั่น: คุ้ม 2 ชั้น! กำจัดปลวกราคาถูกใจ ฟรี! กำจัดมดและแมลงสาบ
ดูแลบ้านหลังน้ำลด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ฟรี! กำจัดกลิ่นเหม็นจากน้ำท่วมขัง
บั๊ก สตอพ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ดูแลบ้านหลังน้ำลด
“เอ็นซิสเท็กส์” เปิดตัวโปรแกรมการรับประกันการทำลายของปลวก ครั้งแรกในไทย
“เอ็นซิสเท็กส์”เปิดตัวโปรแกรมรับประกันความเสียหายจากการทำลายของปลวก ครั้งแรกในไทย ตอกย้ำผู้นำอุตสาหกรรมกำจัดปลวก
เอ็นซิสเท็กซ์ จัดแคมเปญพิเศษ"รับประกันความเสียหายจากการทำลายของปลวกในวงเงิน 3 ล้านบาท"
กสิกรไทยจัดเดือนส่งเสริมสินเชื่อบ้าน คิดดอกต่ำ กู้บ้านแถมแจ๋ว
กำจัดปลวกกับเคล็ดลับบ้านไม้ไร้ปลวก
อิคาริ กำจัดปลวก แมลง
ไทยคว้าแชมป์ราชินีปลวก ตัวใหญ่เกือบ3นิ้ว-พบที่ค่ายทหาร
ศัตรูข้าวและการป้องกันกำจัดปลวก
พีเอสที เผยตลาดกำจัดปลวกโตสวนกระแสเตรียมนำเข้าเทคโนโลยีรองรับตลาด
พีเอสที เผยลูกค้าใส่ใจสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพกำจัดปลวกมาแรง
เครื่องอัดน้ำยากำจัดปลวก
พีเอสที เชื่อมั่นคุณภาพ รุกตลาดประมูล
PST โชว์เทคโนโลยีกำจัดปลวก
พีเอสที เผยตลาดรับกำจัดปลวก ปี 50 แข่งดุ ดันสมาคมฯ สร้างมาตรฐานให้ผู้บริโภค
ธ.เกียรตินาคิน ร่วม NPA Grand Sale โปรโมชั่นพิเศษ
พีเอสที ชี้ตลาดกำจัดปลวกครึ่งปีหลังแข่งดุ เตือนผู้บริโภคระวังสารเคมีด้อยคุณภาพ
ศิริเจริญ โฮมเซอร์วิส บริษัทกำจัดปลวกเปิดตัวผลิตภัณฑ์ SANHOS
บริษัทกำจัดปลวก Bug People จัดกิจกรรมขอบคุณลูกค้า
ทรี.ดี.เฮ้าซิ่ง มอบ GiftVoucher พร้อมระบบกำจัดปลวก
กำจัดปลวก…แถมฟรี! กำจัดมดและแมลงสาบ ไร้กังวลเรื่องสารเคมี
สมาคมธุรกิจสร้างบ้านจับคู่ธุรกิจกำจัดปลวก
์Nemesisกำจัดปลวก
Xtermกำจัดปลวก
เอ็กซ์เทอร์ร่ากำจัดปลวก
ปลวกนักคิดกับภารกิจลับ
เผยอดีตเมีย"ไทเกอร์"รื้อบ้านหรู คาดปลวกกินอื้อ ยังใจบุญบริจาควัสดุเหลือใช้
ปลวกมะเร็งร้ายภัยบ้าน
กำจัดปลวกดีๆทั่วประเทศ
สมุนไพรกำจัดปลวก
ปลวกกับการกัดกิน
กำจัดปลวก กับวิธีที่คุณเลือกใช้ให้เหมาะสม?
ปลวกกับบ้านเป็นของคู่กัน
ปลวก วัฏจักรชีวิตในกองดิน
กำจัดปลวกด้วยสมุนไพร
ทดสอบจากแอดมิน