Ads 1
ขนาด 200 x 248

บริษัท ที แอนด์ เอ เพสท์คอนโทรลเซอร์วิส จำกัดบริษัท ที แอนด์ เอ เพสท์คอนโทรลเซอร์วิส จำกัดรายละเอียดบริษัทฯคลิปวิดีโอ

หัวข้อข่าว : แม็กซ์ธอร์

แม็กซ์ธอร์

รู้จักกับแมกซ์ธอร์

แม็กซ์ธอร์เป็นสารสกัดจากดอกไม้ตระกูลเบญจมาศพืชพื้นเมืองในทวีปแอฟริกา สารออกฤทธิ์ที่อยู่ในแม็กซ์ธอร์ คือไบเฟนทริน อยู่ในกลุ่มของไพริทรอยด์ซึ่งเป็นสารสังเคราะห์ลอกเลียนแบบสารป้องกันและกำจัดแมลง แม็กซ์ธอร์  มีค่า Log KoC สูงมาก ซึ่งหมายถึงสามารถจับกับอนุภาคของดินได้แน่นมาก ทำให้หลังจากที่น้ำระเหยแล้วแนวป้องกันปลวกที่มีจะยังคงประสิทธิภาพในการป้องกันอยู่ และนอกจากนั้นแม็กซ์ธอร์เป็นสารเคมีที่ไม่มีกลิ่น และไม่สร้างคราบสกปรกระหว่างที่ใช้ประสิทธิภาพสูงและใช้ความเข้มข้นต่ำ แม็กซ์ธอร์สามารถฆ่าและป้องกันปลวกที่จะบุกรุกเข้าบ้านคุณได้โดยใช้ในอัตราส่วนที่น้อยกว่าผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดปลวกอื่นๆ ซึ่งใช้อัตราส่วนในการผสม คือ แม็กซ์ธอร์ 1 ลิตร ต่อน้ำ 400 ลิตร แม็กซ์ธอร์สามารถกำจัดแมลงศัตรูได้เกือบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น มด หมัด แมลงสาบ ตลอดจนแมงมุม แม็กธอร์รวมเอาข้อดีของไพรีทรอยด์และผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดปลวกไว้ด้วยกัน คือ มีประสิทธิภพสูง และออกฤทธิ์ได้ยาวนาน ให้แม็กธอร์เป็นทางเลือกเพื่อการป้องกันกำจัดปลวกของคุณตั้งแต่วันนี้

 

แม็กซ์ธอร์เป็นสารป้องกันกำจัดแมลงที่มีประสิทธิภาพสูงและออกฤทธิ์ได้ยาวนาน สามารถควบคุมปลวก มด แมลงสาบ แมงมุมและแมลงศตรูอื่นๆได้อย่างดี แมกซ์ธอร์เป็นเหมือนอาวุธที่มีประสิทธิภาพในมือของผู้เชี่ยวชาญการจัดการแมลงที่ใช้ในสงครามต่อสู้กับแมลงศัตรู!

ปรับปรุงจากธรรมชาติ

สารออกฤทธิ์ในแม็กซ์ธอร์คือ ไบเฟนทริน อยู่ในกลุ่มไพรีทรอยด์ ซึ่งเป็นสารสังเคราะห์เลียนแบบสารป้องกันการกำจัดแมลงในธรรมชาติที่สกัดจากดอกไม้ตระกูลเบญจมาศพืชพื้นเมืองในแอฟริกา โดย แม็กซ์ธอร์ได้ถูกปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพกว่าสารในธรรมชาติ

ออกแบบมาพื่อผู้เชี่ยวชาญการกำจัดแมลง

บ้านคุณควรได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญในการกำจัดแมลงซึ่งผ่านการอบรมมีความรู้และประสบการณ์ในการป้องกันปลวกและแมลงศตรูเท่านั้นและแม็กซ์ธอร์ก็ถูกพัฒนาปรับสูตรมาให้ใช้โดยผู้เชี่ยวชาญการกำจัดแมลงเท่านั้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงและออกฤทธิ์ได้ยาวนาน

การกำจัดปลวกดีเลิศ

ขณะที่การใช้สารเคมีเป็นแนวป้องกันเป็นวิธีนิยมใช้ในการกำจัดปลวกชั้นเยี่ยมที่ออกฤทธิ์ได้นานจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ตามการศึกษาวิจัยหลายอย่างของนักวิทยาศาสตร์แม็กซ์ธอร์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกฤทธิ์ป้องกันและกำจัดปลวกได้นานที่สุดเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ใช้ในปัจจุบันเมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันการกำจัดปลวกแล้วคุณย่อมต้องการทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นไม่เคลื่อนย้ายไปจากที่ ที่ใช้มันเพราะว่าแม็กซ์ธอร์ถูกฉะล้างด้วยน้ำได้น้อยแม็กซ์ธอร์ถึงไม่เคลื่อนย้ายถูกฉะล้างไปจากที่ที่ผู้เชี่ยวชาญการกำจัดแมลงเลือกใช้แม็กซ์ธอร์ แม็กซ์ธอร์เป็นสารป้องกันกำจัดแมลงสูตรน้ำต้องผสมน้ำเพื่อเจือจางก่อนนำไปใช้ มีค่า Log KoC สูงมากหมายถึงจับกับอนุภาพดินแน่นมากและแน่นอนใบเฟนเทรินในแม็กซ์ธอร์จับกับอนุภาพดินได้แน่นกว่าสารป้องกันกำจัดปลวกชนิดอื่นๆทำให้หลังจากที่น้ำระเหยไปแล้วแนวป้องกันปลวกที่มีประสิทธิภาพสูงและออกฤทธิ์ได้นานก็ยังคงอยู่เพราะว่าเป็นสูตรน้ำ 100% จึงไม่มีกลิ่นและไม่สร้างคราบสกปรกระหว่างที่ใช้แม็กซ์ธอร์มาพร้อมกับการสนับสนุนทางเทคนิคจากบริษัทเอ็นซีสเท็กซ์ ซึ่งป็นบริการสากล มีนวัมกรรมใหม่มีการศึกษาวิจัยที่เป็นอิสระ และมีนักวิจัยอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย จึงสามารถให้ข้อมูลและแก้ปัญหาแก่ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการแมลงซึ่งใช้แม็กซ์ธอร์ในประเทศไทยได้ตลอด

ประสิทธิภาพสูงและใช้ความเข้มข้นต่ำ

การทดสอบที่เป็นอิสระแสดงให้เห็นว่าแม็กซ์ธอร์สามารถฆ่าและป้องกันปลวกที่จะบุกรุกเข้าบ้านคุณได้โดยใช้อัตตราส่วนที่น้อยกว่าผลิตภัณฑ์ป้องกันการกำจัดปลวกอื่นๆ ผลิภัณฑ์คู่แข่งอาจต้องใช้อัตราส่วนมากกว่า แม็กซ์ธอร์ 400 ถึง 1200 เท่าเพื่อให้สามารถฆ่าและป้องกันปลวกได้ดีเท่าแม็กซ์ธอร์นั่นคือข้อดีของแม็กซ์ธอร์ผลิคภัณฑ์ที่คุณต้องการนำไปใช้ป้องกันบ้านของคุณ

อกฤทธิ์ได้เร็ว

สารป้องกันกำจัดปลวกที่ต่างกันย่อมีเวลาออกฤทธิ์ที่ต่างกันตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์คู่แข่งที่ไม่เป็นสารไล่ในช่วงเวลาที่ใช้ไประยะเวลาหนึ่งปลวกจะสามารถเข้ามาทำลายในบ้านได้แต่แม็กซ์ธอร์จะเริ่มฆ่าปลวกเป็นแนวป้องกันตลอดช่วงเวลาที่ใช้

 
 

วันที่ประกาศ :
21 มีนาคม 2557  13:14:46