088-566-4699 เข้าเว็บไซต์
089-893-6792 เข้าเว็บไซต์
089-522-9000 เข้าเว็บไซต์

Ads 1
ขนาด 200 x 248

บริษัทกำจัดปลวกคลองสานบริษัทกำจัดปลวกคลองสานรายละเอียดบริษัทฯคลิปวิดีโอ

หัวข้อข่าว : กรมวิทย์ฯ ออกโรงเตือน ภัยจากสารเคมีกำจัดแมลง


กรมวิทยาศาตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เผยผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์กำจัดปลวกที่จำหน่ายตามท้องตลาดพบไม่เข้าเกณฑ์ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2538 ถึง ร้อยละ 22 พร้อมแนะผู้บริโภคเพื่อความปลอดภัยควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ฉลากต้องแสดงเลขทะเบียน วอส. (รูปสัญลักษณ์ความเป็นพิษหัวกะโหลกไขว้) และต้องปฏิบัติตามข้อแนะนำในฉลากอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังได้ตรวจพบยาฆ่าแมลงในกลุ่มคาร์บาเมต (Carbamate) ในครีมกำจัดจิ้งจก แมลงสาบ และแมงมุม จากตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เก็บมาจากรถเร่ขายสินค้าตามหมู่บ้าน ซึ่งจัดเป็นสารเคมีที่มีความเป็นพิษร้ายแรง

นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ อธิบดีกรมวิทยาศาตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ปัญหาเรื่องปลวก มด และแมลงสาบ ที่พบในบ้านเรือน ที่พักอาศัย นอกจากจะก่อให้เกิดความรำคาญแล้ว ยังสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินอีกด้วย 

การที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์กำจัดปลวกมาใช้เองเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยขาดความรู้ความเข้าใจและวิธีการที่ถูกต้องอาจเสี่ยงต่ออันตรายได้รับพิษจากสารต้องห้ามในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

เนื่องจากผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงที่มีขายตามท้องตลาดในปัจจุบันจะมีให้เลือกในหลายรูปแบบ เช่น รูปแบบเป็นผงโรย สเปรย์ หรือเหยื่อ เป็นต้น ทั้งนี้ การผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อกำจัดปลวก มด และแมลง ผู้ผลิตส่วนใหญ่มักนิยมใช้สารเคมีในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต กลุ่มไพรีทรอยด์ กลุ่มคาร์บอเนต และกลุ่มฟีนิลไพราโซล ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ที่กฎหมายระบุให้ต้องขออนุญาตมีไว้ในครอบครอง

 

เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดปลวกและแมลง กรมวิทยาศาตร์การแพทย์ จึงได้สุ่มเก็บตัวอย่างของผลิตภัณฑ์กำจัดปลวกที่มีจำหน่ายในท้องตลาด รวม 32 ตัวอย่างมาตรวจสอบคุณภาพ พบว่าได้มาตรฐาน 25 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ78 และไม่ผ่านมาตรฐาน 7 ตัวอย่าง คิดเป็น ร้อยละ 22 และสาเหตุที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่ผ่านมาตรฐานเนื่องมาจากมีปริมาณสารสำคัญไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้กำหนดเกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนของปริมาณสารสำคัญที่อยู่ในส่วนผสมของวัตถุอันตราย ตามหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ.2538 โดยพบว่าสารออกฤทธิ์ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ร้อยละ 83.3 เป็นสารในกลุ่ม “ไพรีทรอยด์” ซึ่งเป็นสารอันตรายหากได้รับในปริมาณ 200-500 มล. ขึ้นไปจะทำให้มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน เป็นตะคริวที่ท้อง เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย มีอาการล้า ปวดศีรษะ มึนงง และอาจทำให้เกิดอาการโคม่าภายใน 20 นาที กล้ามเนื้อกระตุกไม่พร้อมกัน และชัก จนทำให้เสียชีวิตในที่สุด

 

นอกจากนี้ จากการตรวจสอบตัวอย่างครีมกำจัดจิ้งจก แมลงสาบ และแมงมุม ซึ่งเก็บตัวอย่างมาจากรถเร่ที่ตระเวนขายสินค้าตามหมู่บ้าน ในเบื้องต้นพบว่ามีลักษณะเป็นครีมข้น สีเขียว มีกลิ่นหอมเล็กน้อย บรรจุอยู่ในกระป๋องพลาสติก ติดฉลากแจ้งชื่อผลิตภัณฑ์ วิธีการใช้ และราคา แต่ไม่ระบุชื่อที่อยู่ผู้ผลิต วันเดือนปีที่ผลิต และเลขทะเบียนขออนุญาต เมื่อนำมา ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นสารเคมีกำจัดแมลงประเภทคาร์บาเมต (Carbamate) ชนิดเมทโธมิล (Methomyl) จัดเป็นสารเคมีที่มีความเป็นพิษร้ายแรง หากผู้บริโภคได้รับสารชนิดนี้เข้าไปโดยการสูดดมจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ วิงเวียนศีรษะ เหนื่อยง่าย หายใจติดขัด ถ้าสัมผัสทางผิวหนังจะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง หากสัมผัสถูกตาอาจจะทำให้ตาพร่ามัว และหากรับประทานอาจทำให้เสียชีวิตได้

 

อธิบดีกรมวิทยาศาตร์การแพทย์ ได้ให้ข้อแนะนำสำหรับวิธีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดปลวกและแมลงอย่างปลอดภัยด้วยว่า ผู้บริโภคควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นวัตถุอันตรายกับทางสาธารณสุขแล้ว โดยผลิตภัณฑ์ต้องมีฉลากแสดงเครื่องหมาย วอส. และผู้บริโภคต้องปฏิบัติตามข้อแนะนำที่แจ้งไว้ในฉลากอย่างเคร่งครัด

 

ส่วนข้อแนะนำสำหรับการใช้ครีมกำจัดจิ้งจก แมลงสาบ และแมงมุมนั้น เพื่อความปลอดภัยผู้บริโภคไม่ควรใช้มือสัมผัสสารโดยตรง ควรสวมถุงมือหรือใช้วัสดุอื่นช่วยในการป้ายสาร และควรเปิดให้มีการระบายอากาศบริเวณที่ป้ายสารไว้เพื่อขจัดไอพิษของสารชนิดนี้ และต้องเก็บให้พ้นการเอื้อมถึงของเด็ก

ที่มา นสพ.บ้านเมือง 3/12/52


วันที่ประกาศ :
04 มีนาคม 2555  10:07:43

ข่าวประชาสัมพันธ์

สัญญาณการบุกรุกของปลวก
กลไกการกำจัดปลวกที่คุณควรทำความเข้าใจ
วิธีการกำจัดปลวกบ้านและไม่เคยคิดว่าต้องมีมันอีกต่อไป
วิธีกำจัดปลวก
ป้องกันปลวก
วิธีกำจัดปลวก การป้องกันรักษาภัยจากปลวกและสัญญาณที่ควรรู้
กำจัดปลวก DIY เคมีและไม่ใช่เคมี
เคล็ดลับกำจัดปลวกในบ้าน กำจัดปลวกวิธีไหนดีอย่างไร มาดูกัน
5 วิธีไล่ตะขาบให้ห่างไกลจากบ้านคุณ
5 กับดักมรณะสำหรับแมลงหวี่ตัวกวน
อันตรายจากแมลงวัน
อันตรายจากหนูมีอะไรบ้าง
บริการกำจัดยุง
รับกำจัดต่อ และแมลงมีพิษทุกชนิด
ระบบเหยื่อกำจัดปลวก Xterm (เอ็กซ์เทอม) นวัตกรรมเหยื่อกำจัดปลวกชนิดใหม่
คุณรู้จักกับปลวกมากน้อยแค่ไหนมาดูกัน
แมลงวัน ( House Fly )
เราควรเลือกบริษัทรับกำจัดปลวกกำจัดแมลงด้วยเหตุผลอะไรบ้าง
4 อันตราย ยุงในประเทศไทย พาหะโรคร้ายสู่บ้านคุณ
ข้อควรระวังและข้อปฏิบัติในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดปลวก
เครื่องมือตรวจหาปลวก Termatrac T3i
มดตกจากที่สูง จะตายมั้ย
มาดูจุดเสี่ยง ที่ปลวกมักจะขึ้นบ้านกันดีกว่าค่ะ
รู้หรือไม่!! แมลงสาบสัตว์ที่อึดที่สุดในโลก
10 วิธีกำจัดแมลงเม่าก่อนจะกลายเป็นปลวก!! ตัดวงจรก่อนกลายเป็นปลวกกินบ้าน อันตราย!!
3 จุดเสี่ยงที่ต้องระวัง ก่อนปลวกจะยึดบ้านคุณ
ภัยน้ำท่วม ระวังสัตว์ร้ายเข้าบ้านคุณ
ข้อควรปฏิบัติ ก่อน-หลัง เข้าฉีดน้ำยากำจัดปลวกและแมลงในบ้าน
ยุงลาย ต้นเหตุของไข้เลือดออก
นางพญาปลวก ราชินีปลวก
ปลวกกับวิธีจัดการที่ควรรู้การป้องกันและการกำจัด
กำจัดปลวกด้วยไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย
สารป้องกันและกำจัดปลวก
กำจัดปลวกฉบับเร่งด่วน บอกเลยง่ายๆ
"Solignum Colourless TK" ถนอมทุกความคลาสสิก ชุบชีวิตไม้เก่า ทั้งยังเป็นการกำจัดปลวกเชิงป้องกันอีกทาง
เฟอร์นิเจอร์กับปลวกแขกที่ไม่ได้รับเชิญ
ฝนกรด
ลำพูในสวน
8 วิธีป้องกัน กำจัดปลวกไม่ให้ก่อกวนบ้าน
คลินิคกำจัดปลวก
สุดทึ่ง!! วิธีการกำจัดปลวกแบบปลอดภัยไร้สารเคมี ลองแล้วสูตรนี้แหละได้ผลสุดๆ
หลากหลายวิธีกำจัดปลวก
นักวิจัย มก. คิดค้นสมุนไพรกำจัดปลวกได้สำเร็จ
DIY กำจัดปลวกด้วยตัวเองโดยใช้เหยื่อล่อ
สารพัดวิธีกำจัดปลวกให้สิ้นซากด้วยตัวคุณเอง
ฉีดปลวก กำจัดปลวก ทำเองได้ ง่ายนิดเดียว
วิธีกำจัดปลวกอย่างได้ผล หมดกังวลเรื่องปลวกขึ้นบ้าน
เจ้าของสุดช้ำ คฤหาสน์หรู 40 ล้าน ปลวกรุมทึ้งแถมหลังคารั่ว บริษัทรุดเคลียร์!
ตะลึง! พบราชินีปลวกอายุกว่า 40 ปี ตัวใหญ่มาก
ปัญหาปลวกป้องกันได้ กับเคล็ดลับที่ควรรู้ก่อนบ้านพัง !
9 สัญญาณบอกว่า “ปลวก” กำลังบุก รู้ตัวไว้ ก่อน “บ้าน” พัง
10 วิธีกำจัดปลวกจอมแทะในบ้านให้สิ้นซาก
เศร้า!อาม่าซุกเงินจนปลวกแทะ
หวั่นอาเพศ! งูหลาม-จอมปลวก โผล่ข้างตึกปลัดสธ.
ความเชื่อเรื่องจอมปลวก
สลด เศรษฐีซื้อบ้าน 40 ล้านเจอปลวกทั้งหลัง เครียดเส้นเลือดสมองแตกตาย ญาติฝากเป็นอุทาหรณ์
ทรายอะเบท
หมวย พิลาวรรณ ช้ำใจซื้อบ้านโครงการหรู รั่ว ปลวกกิน
ข้อสงสัยของ โรคติดเชื้อฮานตา ทางไต
น้ำจุลินทรีย์ "ปลวก"
สื่อนอกตีข่าว "แมลงไทย" โกอินเตอร์ ขึ้นแท่นวัตถุดิบใน "ครัวฝรั่งเศส"
รวบรวมแมลงทั่วโลก ให้ คอสตาริกา
ภูมิปัญญา'ไข่เค็ม'พอกดินจอมปลวก
6 วิธีจัดการที่ดีกับสารเคมี ช่วงน้ำท่วม
น้ำท่วมระวังไว้ ยุง ภัยร้ายใกล้ตัวสัตว์เลี้ยง
เหม็นยาฆ่าแมลง
จอมปลวกพญานาคจินตนาการธรรม
อดีตเจ้าอาวาสเครียด ซดยาฆ่าปลวกดับ
"ปลวก" ภัยอันตรายต่อบ้านคุณ
ระวัง! สัตว์ไม่มีขา
"ปลวก" เพาะเลี้ยงเห็ดโคน
ปัจจัย 7 ประการที่เป็นเหตุทำให้มีปลวกในที่อยู่อาศัย
ปัจจัย 7 ประการในการควบคุมปลวกในบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ
5 อันดับ แมลงอันตราย
สารป้องกันและกำจัดปลวก
การต่อสู้กับปลวกขึ้นบ้าน (Fighting to Termite in House)
โรคฉี่หนู มันมากับภัยน้ำท่วม
รอบรู้เรื่องปลวก
น่าเสียดาย! เก็บเงินไว้ ถูกปลวกแทะ 3 แสน
ไม้เก่าสร้าง'บ้านเรือนไทย'ทน-ไร้ปลวก
ตามรอย 'แมลงกินได้' แหล่งอาหารอนาคตมนุษย์โลก!
เครื่องพ่นสารเคมีกำจัดแมลง
เครื่องพ่นหมอกควัน (Fogging Maching)
วิธีการใช้ยากำจัดปลวกด้วยตนเอง
ปลวก (Termites)
กำจัดปลวก กับ เอ็กซ์เทอร์ร่า (EXTERRA)
บ้านปลอดปลวก – รอบรู้เรื่องบ้านๆ ตอนที่ 2
เชื่อจอมปลวกยักษ์ทำธุรกิจเฮง
ปลวกรู้ทัน.....
อย่างนี้ก็มี! ปลวกบุกธนาคารอินเดีย สูญ10ล้าน
นักวิจัยไทยเจ๋งใช้สมุนไพรฆ่าปลวก (เอ็กไซด์ไทยโพสต์ 4 มิ.ย.)
'แซนฮอส' บุกจัดสรร-คอนโดลุยธุรกิจปลวกดันยอดขาย 25 ล้าน
เซนตริคอน / sentricon
ปลวก Termite (White ants)
สาเหตุของการเกิดปลวกมากที่ประเทศไทย
เอนไซม์ทนด่างจากปลวกสำหรับฟอกเยื่อกระดาษ
กระบวนการสร้างสวนเห็ดของปลวก
ปลวกตัวร้ายทำลายบ้าน กำจัดให้สิ้นซากอย่างปลอดภัย
ปลวกผู้ย่้อยสลายในธรรมชาติ
วิธีการป้องกันและกำจัดปลวก
การป้องกันกำจัด...ปลวก
ปลวก วายร้ายทำลายบ้าน (3/3)
ปลวก วายร้ายทำลายบ้าน (2/3)
ปลวก วายร้ายทำลายบ้าน (1/3)
รู้จัก "วงจรชีวิตของปลวก" ก่อน "ใช้บริการกำจัดปลวก" กันดีไหม?
ไส้เ้ดือนฝอยกับการกำจัดปลวก...ในวันสิ่งแวดล้อมโลก.....
ผลิตใช้ไส้เดือนฝอยกำจัดปลวก
ไส้เดือนฝอยพิฆาตปลวก หนึ่งทางเลือก....ไม่ใช้สารเคมี
ปลวก.. สู่การเปลี่ยนโฉมพื้นบ้าน(อายุกว่า 20 ปี)
พบวิธีใหม่กำจัดปลวกแบบธรรมชาติ
บ้านปลอดปลวก “นาโน ไบโอโฮม”
ธุรกิจกำจัดปลวกสะพัด 8 พันล้าน
เกษตรยุคใหม่ ไส้เดือนฝอยกำจัดปลวก โดย...รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ
พลังงานชีวภาพจาก...ปลวก!
เชอร์วู้ด เคมิคอล(SWC) เล็งลงทุนตั้งโรงงานผลิตในออสเตรเลียปี 54 หากมียอดขายตามเป้า
พิษน้ำมันซัดธุรกิจกำจัดแมลงเจ๊ง
กรมวิทย์ฯ ออกโรงเตือน ภัยจากสารเคมีกำจัดแมลง
“ครีม”ปัดจิกด่าใครแค่อยากหาคนกำจัดปลวก
แนะใช้ไส้เดือนฝอยกำจัดปลวกปลอดภัย
วิธีการป้องกันและกำจัดปลวก
ทีวีไกด์: "เดอะ จ๊อบ"เส้นทางของมืออาชีพ ส่ง “แอร์” เจาะลึกกำจัดปลวก จันทร์ 21 ก.พ.นี้!!
โปรโมชั่น: คุ้ม 2 ชั้น! กำจัดปลวกราคาถูกใจ ฟรี! กำจัดมดและแมลงสาบ
ดูแลบ้านหลังน้ำลด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ฟรี! กำจัดกลิ่นเหม็นจากน้ำท่วมขัง
บั๊ก สตอพ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ดูแลบ้านหลังน้ำลด
“เอ็นซิสเท็กส์” เปิดตัวโปรแกรมการรับประกันการทำลายของปลวก ครั้งแรกในไทย
“เอ็นซิสเท็กส์”เปิดตัวโปรแกรมรับประกันความเสียหายจากการทำลายของปลวก ครั้งแรกในไทย ตอกย้ำผู้นำอุตสาหกรรมกำจัดปลวก
เอ็นซิสเท็กซ์ จัดแคมเปญพิเศษ"รับประกันความเสียหายจากการทำลายของปลวกในวงเงิน 3 ล้านบาท"
กสิกรไทยจัดเดือนส่งเสริมสินเชื่อบ้าน คิดดอกต่ำ กู้บ้านแถมแจ๋ว
กำจัดปลวกกับเคล็ดลับบ้านไม้ไร้ปลวก
อิคาริ กำจัดปลวก แมลง
ไทยคว้าแชมป์ราชินีปลวก ตัวใหญ่เกือบ3นิ้ว-พบที่ค่ายทหาร
ศัตรูข้าวและการป้องกันกำจัดปลวก
พีเอสที เผยตลาดกำจัดปลวกโตสวนกระแสเตรียมนำเข้าเทคโนโลยีรองรับตลาด
พีเอสที เผยลูกค้าใส่ใจสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพกำจัดปลวกมาแรง
เครื่องอัดน้ำยากำจัดปลวก
พีเอสที เชื่อมั่นคุณภาพ รุกตลาดประมูล
PST โชว์เทคโนโลยีกำจัดปลวก
พีเอสที เผยตลาดรับกำจัดปลวก ปี 50 แข่งดุ ดันสมาคมฯ สร้างมาตรฐานให้ผู้บริโภค
ธ.เกียรตินาคิน ร่วม NPA Grand Sale โปรโมชั่นพิเศษ
พีเอสที ชี้ตลาดกำจัดปลวกครึ่งปีหลังแข่งดุ เตือนผู้บริโภคระวังสารเคมีด้อยคุณภาพ
ศิริเจริญ โฮมเซอร์วิส บริษัทกำจัดปลวกเปิดตัวผลิตภัณฑ์ SANHOS
บริษัทกำจัดปลวก Bug People จัดกิจกรรมขอบคุณลูกค้า
ทรี.ดี.เฮ้าซิ่ง มอบ GiftVoucher พร้อมระบบกำจัดปลวก
กำจัดปลวก…แถมฟรี! กำจัดมดและแมลงสาบ ไร้กังวลเรื่องสารเคมี
สมาคมธุรกิจสร้างบ้านจับคู่ธุรกิจกำจัดปลวก
์Nemesisกำจัดปลวก
Xtermกำจัดปลวก
เอ็กซ์เทอร์ร่ากำจัดปลวก
ปลวกนักคิดกับภารกิจลับ
เผยอดีตเมีย"ไทเกอร์"รื้อบ้านหรู คาดปลวกกินอื้อ ยังใจบุญบริจาควัสดุเหลือใช้
ปลวกมะเร็งร้ายภัยบ้าน
กำจัดปลวกดีๆทั่วประเทศ
สมุนไพรกำจัดปลวก
ปลวกกับการกัดกิน
กำจัดปลวก กับวิธีที่คุณเลือกใช้ให้เหมาะสม?
ปลวกกับบ้านเป็นของคู่กัน
ปลวก วัฏจักรชีวิตในกองดิน
กำจัดปลวกด้วยสมุนไพร
ทดสอบจากแอดมิน