089-893-6792 เข้าเว็บไซต์
089-522-9000 เข้าเว็บไซต์
088-566-4699 เข้าเว็บไซต์

Ads 1
ขนาด 200 x 248

บริษัทกำจัดปลวกคลองสานบริษัทกำจัดปลวกคลองสานรายละเอียดบริษัทฯคลิปวิดีโอ

หัวข้อข่าว : ปลวก วายร้ายทำลายบ้าน (2/3)


 เมื่อเรารู้จักสารเหล่านี้กันแล้ว คราวนี้มาดูกันว่า บริการของบริษัทป้องกันและกำจัดปลวกต่างๆ เป็นอย่างไร

 
ก่อนการสร้างบ้าน (pre-construction)
 1. โดยทั่วไปแล้ว ก่อนการสร้างบ้าน จะมีการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดปลวกบริเวณพื้นที่ก่อสร้างบ้านหรืออาคารให้ทั่วถึงเพื่อกำจัดปลวกที่อาจจะอาศัยอยู่ใต้ดิน และป้องกันไม่ให้ปลวกเข้ามาอาศัยในดินบริเวณที่มีบ้านตั้งอยู่ โดยสารเคมีกำจัดแมลงหรือกำจัดปลวกนั้นมีให้เลือกอยู่มากมาย แต่ที่ได้รับความนิยมสูงคือ Fipronil, Imidachlorprid, Bifenthrin cypermethrin, Permethrin, Chlorfenapyr , chlopyrifos  เป็นต้น
 
นอกจากนั้นแล้ว การที่เราอยู่อาศัย สูดอากาศบนบ้านที่มีดินที่เต็มไปด้วยสารเคมี ก็ไม่น่าจะดีต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยมากนัก เราไม่มีทางรู้เลยว่า สารเคมีที่เค๊านำมาใช้ในการทำดินให้เป็นพิษนั้น คืออะไรและมีผลข้างเคียงต่อเราอย่างไรในระยะยาว ซึ่งเราจะเห็นได้อยู่เนืองๆ ว่ามีการสั่งระงับการใช้สารเคมีบางชนิด หรือจากนิยมใช้ไประยะเวลาหนึ่ง 
 
ส่วนบ้านใครที่อยู่ใกล้ริมน้ำ ก็ไม่แนะนำให้ใช้วิธีนี้ เพราะ สารพิษที่เรานำลงดิน จะถูกชะล้างไหลลงสู่แหล่งน้ำต่างๆ นอกจากจะทำให้สารเคมีเจือจางเร็วกว่ากำหนดแล้ว ยังเกิดสารพิษตกค้างในธรรมชาติอีกด้วย ทำให้เราไม่รู้ว่าสิ่งมีชีวิตในน้ำจะได้รับผลกระทบอะไรจากสารเคมีเหล่านี้ไปด้วย
 
สารเคมีกำจัดแมลงเหล่านี้อาจมีค่าความเป็นพิษสูง-ต่ำ ระยะเวลาการเสื่อมสลายตัว การทนกรด ทนด่าง คุณสมบัติการไล่แมลงแม้กระทั่งกลิ่นฉุน ที่แตกต่างกันแล้วแต่ชนิดของสารเคมีที่เลือกใช้ ซึ่งเจ้าของบ้านหลายๆ คนก็มักจะไม่ได้ใส่ใจถามว่าสารเคมีที่ใช้ในการกำจัดปลวกนี้ออกฤทธ์อย่างไรหรือมีคุณสมบัติดีหรือต่างกันอย่างไร หากถามว่าจำเป็นมั๊ยที่เจ้าของบ้านควรจะถาม ก็คงจะขึ้นอยู่กับเจ้าของบ้านแต่ละคนว่า ต้องการทราบหรือไม่และเอกเขนกจะเฉลยทีหลังว่า ถ้าเจ้าของบ้านรู้ข้อมูลตรงนี้แล้วจะมีประโยชน์อย่างไร
 
ในสมัยก่อน การอัดน้ำยาเข้าสู่ดินต้องใช้เครื่องมือที่เป็นท่อเหล็กแหลมอัดน้ำยาลงไปในดินทุกตารางฟุตเพื่อให้ยากระจายให้ทั่วในดิน เพื่อให้มั่นใจว่า ไม่มีดินในจุดไหนที่ไม่ได้รับน้ำยานี้ เหตุผลที่จำเป็นต้องทำเช่นนี้เพราะถ้าน้ำยาถูกอัดลงดินไม่ทั่วถึง ปลวกอาจจะหนีจากบริเวณที่ดินเป็นพิษ มาอยู่ในบริเวณที่ไม่โดยน้ำยาได้ ซึ่งเมื่อเราปลูกสร้างบ้านไปแล้ว ปลวกที่ยังอาศัยอยู่ใต้ดินนั้น ก็จะเข้าสู่ตัวบ้านได้ง่ายขึ้น
 
ในปัจจุบันสารเคมีใหม่ๆ ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีเหมือนในอดีต เพียงแค่ฉีดพ่นให้ทั่วถึงบนผิวดินให้สม่ำเสมอ ครอบคลุมพื้นที่ปลูกสร้างอาคาร โดยทั่วไปจะใช้อัตราน้ำยาที่ผสมแล้ว 5 ลิตรต่อพื้นที่ 1 ตร.ม. ซึ่งก็ให้ความสะดวกมากขึ้นเมื่อเทียงกับการใช้เครื่องมือเหมือนในสมัยก่อน สารเคมีที่ใช้ฉีดพ่นส่วนใหญ่เป็นประเภทที่ไม่ออกฤทธิ์ไล่ปลวก(non-repellent)  แต่ออกฤทธ์ด้วยการทำให้ปลวกตาย (toxic) เมื่อเดินผ่าน
 1. ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดปลวกบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเหมือนในข้อ 1 พร้อมกับวางระบบท่อไว้บริเวณคาน พื้นที่ใต้อาคารพร้อมติดตั้งระบบสปริงเกอร์ไว้เพื่อการฉีดพ่นสารเคมีซ้ำเป็นรายปี เมื่อสร้างบ้านเสร็จและเข้าอยู่ ระบบวางท่อใต้ดิน วิธีวางท่อเป็นการวางระบบท่อใต้พื้นดินรอบฐานรากของตัวบ้าน แล้วอัดน้ำยาป้องกันปลวกลงไปตามท่อ น้ำยาจะถูดดันออกมาผ่านหัวสปริงเกอร์ที่วางไว้จุดต่างๆ ใต้คานบ้าน  วิธีนี้เหมาะที่จะใช้กับบ้านสร้างใหม่เพราะเราสามารถให้ทางบริษัทกำจัดแมลง ออกแบบและติดตั้งระบบท่อได้เหมาะโครงสร้างฐานรากที่เอื้อต่อการวางท่อใต้ดินและสะดวกในการเข้าไปดูแลรักษา แต่ข้อเสียคือ ต้องอัดน้ำยาตามกำหนดการป้องกันจึงจะได้ผล และอาจจะมีโอกาสที่หัวสปริงเกอร์อุดตันเมื่อใช้งานไปสักระยะหนึ่ง และเราจะทราบได้อย่างไรว่าหัวสปริงเกอร์หัวใดบ้างที่ตัน เพราะหัวสปริงเกอร์นั้นอยู่ใต้บ้าน
การใช้สารเคมีฉีดพ่นดินบริเวณที่ก่อสร้างบ้าน หากมีการฉีดพ่นสารเคมีทีมีประสิทธิภาพในอัตราส่วนที่ถูกต้องตามที่แนะนำไว้บนฉลากและฉีดพ่นอย่างทั่วถึง และไม่มีการขุดดินหรือการกระทำใดๆ ที่ไปกระทบกับดินที่ฉีดพ่นสารเคมีไว้แล้ว บ้านสามารถป้องกันปลวกได้อย่างน้อย 1-3 ปี เพราะสารเคมีกำจัดปลวกจะทำลายรังปลวกเดิม และป้องกันการสร้างรังใหม่ของแมลงเม่าได้เป็นอย่างดี
 
หลังการก่อสร้างบ้าน(post-construction)
 
เนื่องจากสารเคมีเหล่านี้ จะมีประสิทธิภาพอยู่ไม่เกิน 3 ปี และเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความร้อนชื้นฝนตกชุกทำให้เกิดการชะล้างสูงและสารเคมีสลายตัวไว การทำ retreatment เพื่อให้ดินมีสภาพความเป็นพิษไม่เหมาะให้ปลวกเข้าอยู่อาศัย อยู่ทุกปี เพราะหากไม่ทำเช่นนั้น เมื่อสารเหล่านี้หมดฤทธ์แล้ว ปลวกก็จะกลับมาสร้างรังใต้บริเวณบ้านอีกได้    โดยการทำ retreatment นั้น จะใช้วิธีต่างๆ กันดังนี้
 1. ฉีดพ่นสารกำจัดปลวกลงใต้อาคารผ่านทางระบบท่อและสปริงเกอร์ที่เตรียมไว้ก่อนการสร้างบ้าน ส่วนใหญ่มักจะฉีดพ่นซ้ำทุกๆ ปี โดยเจ้าของสามารถเลือกชนิดของยาที่แตกต่างกันได้ (หมายความว่า หากเจ้าของบ้านต้องการ ก็สามารถเปลี่ยนบริษัทที่จะเข้าทำ retreatment ได้) แต่ต้องระมัดระวังการใช้สารเคมีกำจัดปลวกและแมลงแบบสัมผัสตายแต่ไม่มีการไล่แมลง (non repellent) ทับสารกำจัดแมลงประเภทที่ออกฤทธิ์ไล่แมลง(repellent)  อาจจะไม่ได้ผลหรือลดประสิทธิภาพไป โดยทั่วไปจะต้องทิ้งระยะห่างไว้อย่างน้อย 2-3 ปี เพื่อให้สารกำจัดแมลงและปลวกที่มีฤทธิ์ไล่แมลงเสื่อมสภาพไปก่อน
 2. ฉีดพ่นสารกำจัดแมลงและปลวกโดยใช้ระบบโฟมเป็นตัวพาสารเคมี โดยโฟมจะช่วยขยายปริมาณของน้ำยากำจัดปลวกในอัตรา10-20 เท่าเพื่อเติมเต็มช่องว่างใต้ดินก่อนจะยุบตัวลงทำให้พื้นที่ผิวดิน และคอนกรีตเปียกชุ่มด้วยน้ำยาอย่างทั่วถึง ฉีดโฟม  เป็นการฉีดเนื้อโฟมของสารเคมีเข้าไปในแทรกตัวให้เต็มช่องว่างส่วนต่างๆ ของบ้านเช่น ช่องว่างของฐานรากที่อยู่ใต้ดิน ช่องว่างของผนัง หรือรอยแยก รอยแตก รอยร้าวที่พอจะเป็นช่องทางให้ปลวกเข้าสู่ตัวบ้านได้ โดยโฟมจะเป็นตัวหาสารเคมีเข้าไปบริเวณที่ฉีดพ่นด้วยของเหลวปกติไม่ได้ โฟมจะยุบตัวลงภายในเวลาไม่เกิน 30 นาที ทำให้ผนังช่องว่างเปียกอย่างทั่วถึง วิธีนี้เหมาะกับบ้านที่สร้างเสร็จแล้วที่ต้องการใช้สารเคมีซ้ำโดยไม่ต้องวางระบบท่อสปริงเกอร์แต่อาจต้องเจาะพื้นหากไม่มีการเตรียมท่อสำหรับฉีดโฟม วิธีการนี้เหมาะสำหรับสารกำจัดแมลงและปลวกประเภทที่สามารถออกฤทธิ์ไล่แมลง เพื่อช่วยลดจุดอ่อนที่เป็นช่องโหว่ให้ปลวกเข้าสู่บ้านในกรณีที่ไม่สามารถใช้สารเคมีให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดอย่างทั่วถึง  ในทางกลับกัน เมื่อสามารถครอบคลุมพื้นที่ได้ดีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำยากำจัดปลวกประเภทนี้ได้เหนือกว่า เพราะปลวกจะไม่มาเข้ามาใกล้บ้านอีกเลย 
  สำหรับบ้านที่ก่อสร้างเสร็จแล้วโดยไม่มีการติดตั้งระบบท่อและสปริงเกอร์ หรือท่อรอบอาคารสำหรับฉีดพ่นน้ำยาหรือโฟม หากพบว่ามีปลวกเข้ามาในบ้านแล้ว บ้านอาจต้องถูกเจาะพื้นเป็นระยะทุกๆ 1 เมตรตามแนวคานเพื่อทำการฉีดพ่นน้ำยาหรือโฟมเข้าไป เว้นเสียแต่ว่าบ้านหรืออาคารนั้นมีพื้นที่ใต้ถุนหรือมีคานสูงกว่าผิวดิน 70 ซม. พนักงานของบริษัทกำจัดปลวกสามารถเข้าไปฉีดพ่นน้ำยาใต้อาคารได้โดยไม่ต้องเจาะพื้น และยังสามารถสำรวจท่อทางเดินของปลวก(ถ้ามี) ใต้อาคารได้ ดังนั้น บ้านที่มีคานคอดินสูงจากระดับพื้น 70-100 cm. จึงอาจไม่มีความจำเป็นต้องติดตั้งระบบท่อและสปริงเกอร์ใต้อาคารนั้นๆ. 
  สำหรับบ้านที่สร้างเสร็จแล้ว หากมีปัญหาปลวกเข้าบ้านแต่ไม่ต้องการให้บริษัทกำจัดแมลงเจาะพื้นเพื่อฉีดพ่น สารเคมีกำจัดแมลงเข้าใต้อาคาร ท่านอาจจะมีทางเลือกหรือทางเลี่ยงอื่น วิธีหนึ่งคือ การใช้บริการระบบเหยื่อป้องกันปลวกซึ่งเรากำลังจะกล่าวถึง  
  แต่เนื่องจากดินไม่ได้เป็นถิ่นที่อยู่ของปลวกอย่างเดียว เมื่อทำให้ดินเป็นพิษเสียด้วยการฉีดหรือพ่นสารเคมีเข้าไปก็ทำให้สัตว์อื่นๆ ที่อาศัยอยู่ใต้ดินตั้งแต่กิ้งกือ ไส้เดือน และแมลงอื่นๆ ต้องตายไปด้วย นอกจากนั้นแล้ว อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น สารเคมีที่ใช้ในการทำให้ดินเป็นพิษนั้น มักจะมีอายุการใช้งานประมาณ 10 ปี ก่อนที่ประสิทธิภาพของมันจะหมดไปเมื่อปลวกพัฒนาตนเองให้ทนทานต่อสารเคมีนั้นๆ 
   และเนื่องจากประเทศไทยเป็นเขตอากาศที่ทั้งร้อนทั้งชื้น ทำให้การทำ soil treatment เหล่านี้มีอายุการใช้งานไม่ถึง 10 ปี ทำให้เราต้องใช้สารเคมีในปริมาณที่มากขึ้นเข้มข้นขึ้น และบ่อยขึ้น เพื่อให้ทนต่อสภาพอากาศของประเทศไทยได้ นอกจากนั้น สารเคมีเหล่านี้ก็ต้องมีการเปลี่ยนสูตรกันมาเรื่อยๆ เพื่อป้องกันอาการดื้อยาของปลวกและแมลง

วันที่ประกาศ :
10 มีนาคม 2555  16:57:33

ข่าวประชาสัมพันธ์

สัญญาณการบุกรุกของปลวก
กลไกการกำจัดปลวกที่คุณควรทำความเข้าใจ
วิธีการกำจัดปลวกบ้านและไม่เคยคิดว่าต้องมีมันอีกต่อไป
วิธีกำจัดปลวก
ป้องกันปลวก
วิธีกำจัดปลวก การป้องกันรักษาภัยจากปลวกและสัญญาณที่ควรรู้
กำจัดปลวก DIY เคมีและไม่ใช่เคมี
เคล็ดลับกำจัดปลวกในบ้าน กำจัดปลวกวิธีไหนดีอย่างไร มาดูกัน
5 วิธีไล่ตะขาบให้ห่างไกลจากบ้านคุณ
5 กับดักมรณะสำหรับแมลงหวี่ตัวกวน
อันตรายจากแมลงวัน
อันตรายจากหนูมีอะไรบ้าง
บริการกำจัดยุง
รับกำจัดต่อ และแมลงมีพิษทุกชนิด
ระบบเหยื่อกำจัดปลวก Xterm (เอ็กซ์เทอม) นวัตกรรมเหยื่อกำจัดปลวกชนิดใหม่
คุณรู้จักกับปลวกมากน้อยแค่ไหนมาดูกัน
แมลงวัน ( House Fly )
เราควรเลือกบริษัทรับกำจัดปลวกกำจัดแมลงด้วยเหตุผลอะไรบ้าง
4 อันตราย ยุงในประเทศไทย พาหะโรคร้ายสู่บ้านคุณ
ข้อควรระวังและข้อปฏิบัติในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดปลวก
เครื่องมือตรวจหาปลวก Termatrac T3i
มดตกจากที่สูง จะตายมั้ย
มาดูจุดเสี่ยง ที่ปลวกมักจะขึ้นบ้านกันดีกว่าค่ะ
รู้หรือไม่!! แมลงสาบสัตว์ที่อึดที่สุดในโลก
10 วิธีกำจัดแมลงเม่าก่อนจะกลายเป็นปลวก!! ตัดวงจรก่อนกลายเป็นปลวกกินบ้าน อันตราย!!
3 จุดเสี่ยงที่ต้องระวัง ก่อนปลวกจะยึดบ้านคุณ
ภัยน้ำท่วม ระวังสัตว์ร้ายเข้าบ้านคุณ
ข้อควรปฏิบัติ ก่อน-หลัง เข้าฉีดน้ำยากำจัดปลวกและแมลงในบ้าน
ยุงลาย ต้นเหตุของไข้เลือดออก
นางพญาปลวก ราชินีปลวก
ปลวกกับวิธีจัดการที่ควรรู้การป้องกันและการกำจัด
กำจัดปลวกด้วยไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย
สารป้องกันและกำจัดปลวก
กำจัดปลวกฉบับเร่งด่วน บอกเลยง่ายๆ
"Solignum Colourless TK" ถนอมทุกความคลาสสิก ชุบชีวิตไม้เก่า ทั้งยังเป็นการกำจัดปลวกเชิงป้องกันอีกทาง
เฟอร์นิเจอร์กับปลวกแขกที่ไม่ได้รับเชิญ
ฝนกรด
ลำพูในสวน
8 วิธีป้องกัน กำจัดปลวกไม่ให้ก่อกวนบ้าน
คลินิคกำจัดปลวก
สุดทึ่ง!! วิธีการกำจัดปลวกแบบปลอดภัยไร้สารเคมี ลองแล้วสูตรนี้แหละได้ผลสุดๆ
หลากหลายวิธีกำจัดปลวก
นักวิจัย มก. คิดค้นสมุนไพรกำจัดปลวกได้สำเร็จ
DIY กำจัดปลวกด้วยตัวเองโดยใช้เหยื่อล่อ
สารพัดวิธีกำจัดปลวกให้สิ้นซากด้วยตัวคุณเอง
ฉีดปลวก กำจัดปลวก ทำเองได้ ง่ายนิดเดียว
วิธีกำจัดปลวกอย่างได้ผล หมดกังวลเรื่องปลวกขึ้นบ้าน
เจ้าของสุดช้ำ คฤหาสน์หรู 40 ล้าน ปลวกรุมทึ้งแถมหลังคารั่ว บริษัทรุดเคลียร์!
ตะลึง! พบราชินีปลวกอายุกว่า 40 ปี ตัวใหญ่มาก
ปัญหาปลวกป้องกันได้ กับเคล็ดลับที่ควรรู้ก่อนบ้านพัง !
9 สัญญาณบอกว่า “ปลวก” กำลังบุก รู้ตัวไว้ ก่อน “บ้าน” พัง
10 วิธีกำจัดปลวกจอมแทะในบ้านให้สิ้นซาก
เศร้า!อาม่าซุกเงินจนปลวกแทะ
หวั่นอาเพศ! งูหลาม-จอมปลวก โผล่ข้างตึกปลัดสธ.
ความเชื่อเรื่องจอมปลวก
สลด เศรษฐีซื้อบ้าน 40 ล้านเจอปลวกทั้งหลัง เครียดเส้นเลือดสมองแตกตาย ญาติฝากเป็นอุทาหรณ์
ทรายอะเบท
หมวย พิลาวรรณ ช้ำใจซื้อบ้านโครงการหรู รั่ว ปลวกกิน
ข้อสงสัยของ โรคติดเชื้อฮานตา ทางไต
น้ำจุลินทรีย์ "ปลวก"
สื่อนอกตีข่าว "แมลงไทย" โกอินเตอร์ ขึ้นแท่นวัตถุดิบใน "ครัวฝรั่งเศส"
รวบรวมแมลงทั่วโลก ให้ คอสตาริกา
ภูมิปัญญา'ไข่เค็ม'พอกดินจอมปลวก
6 วิธีจัดการที่ดีกับสารเคมี ช่วงน้ำท่วม
น้ำท่วมระวังไว้ ยุง ภัยร้ายใกล้ตัวสัตว์เลี้ยง
เหม็นยาฆ่าแมลง
จอมปลวกพญานาคจินตนาการธรรม
อดีตเจ้าอาวาสเครียด ซดยาฆ่าปลวกดับ
"ปลวก" ภัยอันตรายต่อบ้านคุณ
ระวัง! สัตว์ไม่มีขา
"ปลวก" เพาะเลี้ยงเห็ดโคน
ปัจจัย 7 ประการที่เป็นเหตุทำให้มีปลวกในที่อยู่อาศัย
ปัจจัย 7 ประการในการควบคุมปลวกในบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ
5 อันดับ แมลงอันตราย
สารป้องกันและกำจัดปลวก
การต่อสู้กับปลวกขึ้นบ้าน (Fighting to Termite in House)
โรคฉี่หนู มันมากับภัยน้ำท่วม
รอบรู้เรื่องปลวก
น่าเสียดาย! เก็บเงินไว้ ถูกปลวกแทะ 3 แสน
ไม้เก่าสร้าง'บ้านเรือนไทย'ทน-ไร้ปลวก
ตามรอย 'แมลงกินได้' แหล่งอาหารอนาคตมนุษย์โลก!
เครื่องพ่นสารเคมีกำจัดแมลง
เครื่องพ่นหมอกควัน (Fogging Maching)
วิธีการใช้ยากำจัดปลวกด้วยตนเอง
ปลวก (Termites)
กำจัดปลวก กับ เอ็กซ์เทอร์ร่า (EXTERRA)
บ้านปลอดปลวก – รอบรู้เรื่องบ้านๆ ตอนที่ 2
เชื่อจอมปลวกยักษ์ทำธุรกิจเฮง
ปลวกรู้ทัน.....
อย่างนี้ก็มี! ปลวกบุกธนาคารอินเดีย สูญ10ล้าน
นักวิจัยไทยเจ๋งใช้สมุนไพรฆ่าปลวก (เอ็กไซด์ไทยโพสต์ 4 มิ.ย.)
'แซนฮอส' บุกจัดสรร-คอนโดลุยธุรกิจปลวกดันยอดขาย 25 ล้าน
เซนตริคอน / sentricon
ปลวก Termite (White ants)
สาเหตุของการเกิดปลวกมากที่ประเทศไทย
เอนไซม์ทนด่างจากปลวกสำหรับฟอกเยื่อกระดาษ
กระบวนการสร้างสวนเห็ดของปลวก
ปลวกตัวร้ายทำลายบ้าน กำจัดให้สิ้นซากอย่างปลอดภัย
ปลวกผู้ย่้อยสลายในธรรมชาติ
วิธีการป้องกันและกำจัดปลวก
การป้องกันกำจัด...ปลวก
ปลวก วายร้ายทำลายบ้าน (3/3)
ปลวก วายร้ายทำลายบ้าน (2/3)
ปลวก วายร้ายทำลายบ้าน (1/3)
รู้จัก "วงจรชีวิตของปลวก" ก่อน "ใช้บริการกำจัดปลวก" กันดีไหม?
ไส้เ้ดือนฝอยกับการกำจัดปลวก...ในวันสิ่งแวดล้อมโลก.....
ผลิตใช้ไส้เดือนฝอยกำจัดปลวก
ไส้เดือนฝอยพิฆาตปลวก หนึ่งทางเลือก....ไม่ใช้สารเคมี
ปลวก.. สู่การเปลี่ยนโฉมพื้นบ้าน(อายุกว่า 20 ปี)
พบวิธีใหม่กำจัดปลวกแบบธรรมชาติ
บ้านปลอดปลวก “นาโน ไบโอโฮม”
ธุรกิจกำจัดปลวกสะพัด 8 พันล้าน
เกษตรยุคใหม่ ไส้เดือนฝอยกำจัดปลวก โดย...รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ
พลังงานชีวภาพจาก...ปลวก!
เชอร์วู้ด เคมิคอล(SWC) เล็งลงทุนตั้งโรงงานผลิตในออสเตรเลียปี 54 หากมียอดขายตามเป้า
พิษน้ำมันซัดธุรกิจกำจัดแมลงเจ๊ง
กรมวิทย์ฯ ออกโรงเตือน ภัยจากสารเคมีกำจัดแมลง
“ครีม”ปัดจิกด่าใครแค่อยากหาคนกำจัดปลวก
แนะใช้ไส้เดือนฝอยกำจัดปลวกปลอดภัย
วิธีการป้องกันและกำจัดปลวก
ทีวีไกด์: "เดอะ จ๊อบ"เส้นทางของมืออาชีพ ส่ง “แอร์” เจาะลึกกำจัดปลวก จันทร์ 21 ก.พ.นี้!!
โปรโมชั่น: คุ้ม 2 ชั้น! กำจัดปลวกราคาถูกใจ ฟรี! กำจัดมดและแมลงสาบ
ดูแลบ้านหลังน้ำลด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ฟรี! กำจัดกลิ่นเหม็นจากน้ำท่วมขัง
บั๊ก สตอพ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ดูแลบ้านหลังน้ำลด
“เอ็นซิสเท็กส์” เปิดตัวโปรแกรมการรับประกันการทำลายของปลวก ครั้งแรกในไทย
“เอ็นซิสเท็กส์”เปิดตัวโปรแกรมรับประกันความเสียหายจากการทำลายของปลวก ครั้งแรกในไทย ตอกย้ำผู้นำอุตสาหกรรมกำจัดปลวก
เอ็นซิสเท็กซ์ จัดแคมเปญพิเศษ"รับประกันความเสียหายจากการทำลายของปลวกในวงเงิน 3 ล้านบาท"
กสิกรไทยจัดเดือนส่งเสริมสินเชื่อบ้าน คิดดอกต่ำ กู้บ้านแถมแจ๋ว
กำจัดปลวกกับเคล็ดลับบ้านไม้ไร้ปลวก
อิคาริ กำจัดปลวก แมลง
ไทยคว้าแชมป์ราชินีปลวก ตัวใหญ่เกือบ3นิ้ว-พบที่ค่ายทหาร
ศัตรูข้าวและการป้องกันกำจัดปลวก
พีเอสที เผยตลาดกำจัดปลวกโตสวนกระแสเตรียมนำเข้าเทคโนโลยีรองรับตลาด
พีเอสที เผยลูกค้าใส่ใจสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพกำจัดปลวกมาแรง
เครื่องอัดน้ำยากำจัดปลวก
พีเอสที เชื่อมั่นคุณภาพ รุกตลาดประมูล
PST โชว์เทคโนโลยีกำจัดปลวก
พีเอสที เผยตลาดรับกำจัดปลวก ปี 50 แข่งดุ ดันสมาคมฯ สร้างมาตรฐานให้ผู้บริโภค
ธ.เกียรตินาคิน ร่วม NPA Grand Sale โปรโมชั่นพิเศษ
พีเอสที ชี้ตลาดกำจัดปลวกครึ่งปีหลังแข่งดุ เตือนผู้บริโภคระวังสารเคมีด้อยคุณภาพ
ศิริเจริญ โฮมเซอร์วิส บริษัทกำจัดปลวกเปิดตัวผลิตภัณฑ์ SANHOS
บริษัทกำจัดปลวก Bug People จัดกิจกรรมขอบคุณลูกค้า
ทรี.ดี.เฮ้าซิ่ง มอบ GiftVoucher พร้อมระบบกำจัดปลวก
กำจัดปลวก…แถมฟรี! กำจัดมดและแมลงสาบ ไร้กังวลเรื่องสารเคมี
สมาคมธุรกิจสร้างบ้านจับคู่ธุรกิจกำจัดปลวก
์Nemesisกำจัดปลวก
Xtermกำจัดปลวก
เอ็กซ์เทอร์ร่ากำจัดปลวก
ปลวกนักคิดกับภารกิจลับ
เผยอดีตเมีย"ไทเกอร์"รื้อบ้านหรู คาดปลวกกินอื้อ ยังใจบุญบริจาควัสดุเหลือใช้
ปลวกมะเร็งร้ายภัยบ้าน
กำจัดปลวกดีๆทั่วประเทศ
สมุนไพรกำจัดปลวก
ปลวกกับการกัดกิน
กำจัดปลวก กับวิธีที่คุณเลือกใช้ให้เหมาะสม?
ปลวกกับบ้านเป็นของคู่กัน
ปลวก วัฏจักรชีวิตในกองดิน
กำจัดปลวกด้วยสมุนไพร
ทดสอบจากแอดมิน